Rhododendron Festival Tour

BHUTAN 5 วัน 4 คืน   RHODODENDRON FESTIVAL TOUR 

ราคาต่อคน : 63,300 บาท ( HIGH SEASON)  53,000 ราคา (LOW SEASON)

วันที่ 1: กรุงเทพ – พาโร – ทิมพู (Bangkok – Paro – Thimpu)

เที่ยวชม: พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ–จุดชมวิวแม่น้ำ CHUZOM- ทิมพูซองหรือทาชิโชซอง

พักโรงแรม Tashi Yoedling Hotelหรือเทียบเท่า

วันที่ 2: ทิมพู-พูนาคา (Thimphu-Punakha)

เที่ยวชม: เมมโมเรียลโชเตน-บุดดาพ้อย-สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน-ร่วมงานเทศกาลดอกกุหลาบพันปีที่ดอร์ชูลาพาส–พูนาคาซอง-สะพานแขวนพูนาคา

พักโรงแรม Lobesa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3: พูนาคา-พาโร (Punakha-Paro)

เที่ยวชม: วัดชิมิลาคัง-ซิมโตคา-พาโรริงปุงซอง-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน

พักโรงแรม Tashi Namgay Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4: พาโร – ทักซัง (Paro – Taktshang)

เที่ยวชม: วัดทักซัง–วัดคิชู-ตลาดเมืองพาโร-Farm House

พักโรงแรม Raven Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 5: พาโร – กรุงเทพ (Paro – Bangkok)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ >> Download

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons