พระราชดำรัสกษัตริย์จิกมี เกี่ยวกับสถานะการ Covid19

👑พระราชดำรัสสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี ต่อประชาชนชาวภูฏานทั่วประเทศ, 10 เมษายน 2563 🇧🇹

โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเนื่องจากการแพร่กระจายของ coronavirus ความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดใหญ่นี้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ภูฏานเองไม่พ้นได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดทั่วโลกนี้เช่นกัน
เราจึงได้วางแผนและดำเนินการด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วิธีการคือเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายประชากร การเดินทางผ่านเข้าออก ภูฏานจึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อป้องกันไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ เรากักกันชาวภูฏานทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่เชื้อในท้องถิ่น ปิดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประชากร ผู้คนตามแนวชายแดนทุกจุดและเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งด่านตรวจสอบ

มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตคนของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น
เจ้าของร้านค้าขนาดเล็ก ลูกค้าลดลง
ภาคการท่องเที่ยวและการบริการอยู่ในภาวะหยุดนิ่ง ในทำนองเดียวกัน คนที่ทำงานในส่วนอื่น ๆ เช่นการก่อสร้าง การขนส่ง เกิดความไม่แน่นอนส่งผลกระทบตามไปด้วย

ในระหว่างการตรวจเยี่ยมการปกครองส่วนท้องถิ่น Dzongkhags เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นประชาชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
แม้จะมีปัญหามากมายที่ทุกคนเผชิญอยู่

ตัวอย่าง เช่นเ กษตรกรของเราในชนบท ได้มอบผลิตผลฟาร์มของพวกเขาให้กับกองกำลัง เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการดูแล และการบริการที่ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของพวกเขา ผู้รับเหมาได้เสนอรถบรรทุกและเครื่องจักรฟรี แม้ว่าจะมีภาระหนี้สินติดค้างอยู่ ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ
ยังมีคนอื่น ๆ เช่นคนขับรถแท็กซี่ มีจิตอาสาที่จะให้บริการรับส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในทำนองเดียวกันโรงแรมได้เสนอให้ใช้สถานที่และบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการกักกันตน

การตอบสนองของประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ได้ แสดงให้เห็นว่า คนของเราได้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากการระบาดในประเทศของเรา

ประการที่สองฉันมั่นใจอย่างยิ่งที่จะเห็นว่าคนของเราชื่นชมคุณค่าของความสามัคคีอย่างเต็มที่ด้วยวิญญาณแห่งความซื่อสัตย์และความสามัคคี

ถ้าเรา – พระราชา, รัฐบาล, และผู้คนทำงานร่วมกันเหมือนสมาชิกของครอบครัวหนึ่งเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ยากใด ๆ ที่เราอาจเผชิญได้ 

คนของเราจากทุกภาคส่วน ทุกท้องที่ ทุกครอบครัวพร้อมที่จะเสียสละ แม้ต้องเผชิญปัญหาของตนเองก็ตาม แสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญต่อประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใด ฉันขอขอบคุณการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม มั่นคง จริงจังของประชาชนของเราทุกคนตลอดช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เราอยู่ในวันนี้ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนที่เราเคยประสบมา เรากำลังเผชิญหน้ากับการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่อันตรายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งคุกคามต่อประชาชนของเรา
ดังนั้นการสร้างความยืดหยุ่นความมั่นใจและความปลอดภัยของประชาชนของเราจึงต้องให้ความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่น

ด้วยความเสี่ยงที่เกิดจาก coronavirus ทำให้เกิดความสับสน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ความสามารถในการต้านทานของบุคลากรของเราอาจลดลงเรื่อย ๆ
การก้าวไปข้างหน้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกษัตริย์ รัฐบาลและประชาชนที่จะร่วมมือกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้คนของเราได้รับแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากนี้ด้วยความกล้าหาญอดทน

การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ จะต้องปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนอย่างเด็ดเดี่ยวต่อประชาชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติอันยิ่งใหญ่นี้

ด้วยแนวความคิดนี้ จึงมีการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ
ในการวางแผนและสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศ ด้วยเม็ดเงินเริ่มต้นจำนวน 30,000 ล้านเพื่อเป็นเงินทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อบรรเทาและก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลได้กำหนดแผนนโยบายและกลยุทธ์จำนวนมากรวมทั้งติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงแผนการที่จะลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของเรา

หนึ่งในความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของประชาชนและธุรกิจของเราคือความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญในการการชำระหนี้เงินกู้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเงิน (RMA) กำลังทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อเลื่อนระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลาสามเดือน ฉันขอชมเชย RMA และสถาบันการเงินที่เข้าใจถึงผลประโยชน์ของประเทศและผู้คนพร้อมเสนอทางเลือกที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

ประชาชน ผู้ใช้แรงงานของเราหลายคนที่ทำงานในภาคการท่องเที่ยวและการต้อนรับรวมถึงร้านอาหารเล็ก ๆ ศูนย์รวมความบันเทิง คนขับรถบรรทุก คนขับรถแท็กซี่ ฯลฯ ประสบปัญหาการสูญเสียงานและรายได้และพบว่ามันยากลำบาก แม้จะเพียงจ่ายค่าเช่าบ้าน

เป็นความจำเป็นที่สุดที่จะขยายการบรรเทาทุกข์อย่างทันที ไปยังคนที่มีความลำบาก จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลง
ดังนั้นมูลนิธิประชานุเคราะห์ Kidu Relief ในพระบรมราชูปถัมภ์ Druk Gyalpo จึงได้เข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และทำให้พวกเขาสามารถอยู่ต่อได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้

ประเทศของเราเป็นดินแดนพิเศษที่ได้รับพรจากปราชญ์กูรูรินโปเชและ ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล Zhabdrung Ngawang Namgyel
อีกทั้งความแข็งแกร่งด้วยวิสัยทัศน์และการทำงานหนักขององค์สมเด็จพระราชบิดา คิงที่4 Druk Gyalpo ที่สี่ ประเทศของเราจะสามารถเผชิญและประสบความสำเร็จในการเอาชนะอุปสรรคมากมาย ดังเช่นในอดีต

รัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรีได้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะฉันขอชมเชยกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรด้านสุขภาพจำนวนมากทั่ว 20 เขตการปกครอง Dzongkhags สำหรับการทำงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือ

ข้าราชการของเราที่ทำงานในกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ในเมืองหลวงทิมพูและในซองคัก, ดุงคัก, ทรอมเดส, จีโวกและหมู่บ้านต่างๆ ล้วนทุ่มเท ทำงานอย่างหนัก เสียสละเวลาส่วนตัว ให้แก่ประเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้
ฉันขอแสดงความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อทุกท่านสำหรับการทำงานทุ่มเทตลอดเวลที่ผ่านมา
และแบกรับความรับผิดชอบอย่างสูง ควรถือเป็นแบบอย่าง ฉันขอให้พวกท่านรักษาความดี พยายามทำงานเพื่อประเทศชาติของเราต่อไป

ตราบใดที่ไวรัสยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก นั่นคือยังมีความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของ coronavirus ในประเทศของเรา จึงต้องมีความพยายามอย่างไม่หยุดย้ง จนกว่าจะประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจ

การกระทำที่ประมาทของบุคคลเพียงคนเดียว
ที่ฝ่าฝืนข้ามพรมแดนเข้ามาทำการค้าอย่างลับๆ ทั้งที่มีคำสั่งห้าม หรือเพื่อพบปะกับคนรู้จัก หรือการชักนำคนภูฏานให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ coronavirus ในชุมชนและในประเทศ มันจะเป็นการบ่อนทำลายความพยายามระดับชาติทั้งหมดของเราอย่างสมบูรณ์

🎯 ดังนั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 100% ในการต่อสู้กับ coronavirus เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือโดยปราศข้อแม้ของแต่ละคนอย่างเด็ดขาด

การรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติมีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ เนื่องจากยังไม่มีวิธีการรักษาไวรัสให้หายขาดได้อย่างสิ้นเชิงและชัดเจนทางการแพทย์

ในมุมมองของเรา ไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหนจึงจะกลับสู่สภาวะปกติได้ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเรากองกำลัง และ Desuups พร้อมให้บริการสาธารณสุข แก่สาธารณชนอย่างเต็มความสามารถ

อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยืดเยื้อก็แน่นอนว่าในที่สุดความเหนื่อยล้าก็จะเกิดขึ้น
เพื่อเสริมความเข้มแข็ง จึงจัดทำโปรแกรม Desuung แบบเร่งด่วนเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร จำนวน 2,500 Desuups พร้อมกันที่เจ็ดศูนย์ ซึ่งจะตามมาอีก 2,500 Desuups ซึ่งเตรียมการฝึกอบรมอาสาสมัครมากขึ้นกว่านี้หากจำเป็น

หนึ่งในความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือภาระทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการที่กำหนดเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส ฉันยังเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจะมีต่อประเทศของเราและชีวิตของผู้คนของเราด้วย
นอกจากความกังวลเรื่องสุขภาพคนของเราตอนนี้ยังกังวลเกี่ยวกับการตกงาน รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากรที่จำกัดของเราอย่างรอบคอบที่สุดและขอให้พึงระลึกรักษาผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวเอาไว้เสมอ

ฉันมั่นใจว่าด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ Kurims คุ้มครอง Je Kenpo ชุมชน วัด อันเข้มแข็ง
ความผูกพันที่มั่นคงและเป็นเอกภาพในพระมหากษัตริย์และพสกนิกร จะนำมาซึ่งความกล้าหาญที่จะเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดทั้งปวง ขอให้เราลุกขึ้นสู้ เพื่อปกป้องประเทศชาติของเรา
เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันในที่สุด

🇧🇹ทรงพระเจริญ🇧🇹
เรียบเรียงโดยแอดมิน เพจ #เที่ยวภูฏานกับพานพบสุข

 

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons