ป้ายริมทาง ‘มุกตลกร้าย’ ในภูฏาน

ป้ายริมทาง ‘มุกตลกร้าย’ ในภูฏาน
?ถนนหนทางในภูฏานส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการก่อสร้างจากรัฐบาลอินเดียที่ช่วยภูฏานปรับปรุงประเทศให้ทันยุคสมัยผ่านโครงการก่อสร้างและพัฒนามากว่า 50 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสร้างถนนในภูฏานคือ องค์การถนนชายแดน(BRO)ส่วนแรงงานคนส่วนใหญ่เป็นชาวบังคลาเทศเป็นหลัก ป้ายที่ปักไว้ตามสองข้างทาง ซึ่งสื่อถึงความเป็นคนซื่อๆ ด้วยคำคมทื่อๆ แต่กินใจ เป็นสำนวนที่แฝงด้วยมุกตลกร้ายแต่ก็กินใจพอสมควร

? ป้ายเหล่านี้เป็นผลงานที่มาจากโครงการที่ชื่อว่า “โปรเจกต์ ดันตัก” (DANTAK)ซึ่งป้ายที่ปักไว้ในภูฏานนั้นจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาซองคาซึ่งเป็นภาษาราชการของทางภูฏาน

? เรื่องความเร็วเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นำมาเล่นบนป้ายข้างทาง เช่น
“GOING FASTER WILL SEE DISASTER” (ขับเร็วขึ้น จะเจอกับหายนะ)
หรือ “ON THE BEND, GO SLOW FRIEND” (ถึงโค้งแล้ว ช้าหน่อยเพื่อน)
คำเตือนเหล่านี้อาจดูแข็งทื่อสุด ๆ โดยเฉพาะตอนที่ผู้เขียนป้ายมองเห็นมุมของจุดจบการเดินทาง เช่น
“LIFE IS A JOURNEY, COMPLETE IT” (ชีวิตคือการเดินทาง ใช้ให้คุ้ม) หรือ
“TIME IS MONEY, BUT LIFE IS PRECIOUS” (เวลาเป็นเงิน แต่ชีวิตเป็นของมีค่า)
“อย่าปล่อยให้เราลืมไปว่าถนนที่แสนคดเคี้ยวไม่เพียงเกิดจากซีเมนต์และคอนกรีตเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยเลือดเนื้อของผู้คนจากองค์การถนนชายแดนของอินเดียด้วย พวกเขาต้องเสียชีวิตในหน้าที่จากโครงการนี้ สำหรับคนหล่านี้ที่มักจะเล่นตลกกับอันตรายและหัวเราะต่อความตาย หน้าที่ต้องมาก่อน”
ถือเป็นความเสียสละที่ชาวภูฏานยังคงให้เกียรติมากกว่ารอยยิ้มที่มอบให้กันระหว่างทาง

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons