เทศกาลระบำหน้ากากทิมพู เซชู (Thimphu Tshechu)

เทศกาลระบำหน้ากากทิมพู เซชู (Thimphu Tshechu) จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ปีนี้จัดขึ้นวันที่ 19-21 กันยายน 2561 เป็นเทศกาลประจำปีที่จะจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านลามะ กูรู รินโปเช ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนาจากธิเบตมาเผยแพร่แก่ชาวภูฏานเมื่อกว่า 1,400 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จัดขึ้นที่ ทิมพู ซอง ซึ่งเป็นสถานที่ทรงงานของพระมหากษัติรย์ สถานที่ทำงานของรัฐบาลและคณะสงฆ์ เซซู Tshechus ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองและระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านกูรู รินโปเช ในวันที่ 10 ของเดือน (Tshechus แปลว่า Tenth of the month) แต่ในความจริงแล้วไม่ได้มีการฉลองวันเซซูกันทุกวันที่ 10 ของเดือนตามความหมายของคำนี้ เทศกาลเซซูจัดขึ้นโดยซองของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละเมืองจะกำหนดวันเซซูขึ้นมาปีละครั้ง งานเซซูแต่ละครั้งจะจัดกันเป็นเวลานาน 3-5 วัน ไฮไลต์ของงานคือการแสดงชุดต่างๆ (monk dance) ที่มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนา เซซูเป็นการแสดงกลางแจ้งในลานอเนกประสงค์ของซอง นักแสดงคือพระ (ในวัด) และฆราวาสที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น เรื่องราวทีนำมาแสดงมักเป็นเรื่องเก่าแก่ซึ่งเป็นตำนานในพุทธศาสนาแม้จะแสดงเรื่องซ้ำๆกันทุกปี แต่ชาวบ้านก็ยังสนใจติดตามการแสดงในงานเทศกาลนี้อยู่เสมอ เทศกาลเซซูจะจบลงด้วยการทอดผ้าขาว บูชา ทังกาผืนใหญ่ที่มีรูปท่านกูรู รินโปเช กับคำสั่งสอนของท่าน (ทังกา หรือพระบฏ-Tanga มีชื่อเรียกเป็นภาษาซองคาว่า Thongdroel แปลว่า เพียงได้ประจักษ์แก่สายตาก็เป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวง) โดยทางวัดจะแขวนทังกาผืนใหญ่ไว้บนที่สูงเพื่อให้คนมองเห็นทั่วกัน บางวัดในเทศกาลเซซูจะมีลามะมาเทศน์ให้ฟัง หลังจากเทศน์จบแล้วมีการแจกด้ายสี ให้คนที่มาสดับฟังพระธรรมเทศนาเอาไปคล้องคอมเพื่อเป็นสิริมงคล
ระหว่างเทศกาล ในแต่ละวันชาวภูฏานนับพันคนจะเดินทางมาจากเมืองต่างๆและพร้อมใจกันใส่ชุดพื้นเมืองที่สวยงามไปร่วมงานเทศกาลนี้ โดยชาวภูฏานเชื่อว่า ผู้ใดได้ร่วมงานถือเป็นศิริมงคลแน่แท้ พร้อมทั้งสวดมนต์ อธิษฐานจิต ขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมทั้งชมการแสดงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแสดงระบำหน้ากากโดยพระสงฆ์ผู้ผ่านการคัดเลือก แล้วทำการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เรื่องราวหลักจะแสดงเกี่ยวกับกฏแห่งกรรม การกระทำและผลแห่งการกระทำ สำหรับท่านที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชื่นชอบการถ่ายรูป ทิมพู เซชู เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ควรไปเยือนสักครั้งในชีวิต …. #ภูฏานพานพบสุข

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons