สถูปเจดีย์ คัมซุม ยุลเล นัมเกล ( Khamsum Yulley Namgyal Chorten )

สถูปเจดีย์ คัมซุม ยุลเล นัมเกล ( Khamsum Yulley Namgyal Chorten ) ตั้งอยู่เมืองพูนาคา 🇧🇹 สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชชนนี องค์ที่ 3 อาชิ เชริ่ง ยังดน วังชุก ให้กับพระมหากษัตริย์ภูฏาน เจดีย์นี้จัดว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ยอดเยี่ยมแบบภูฏาน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 8ปีครึ่ง โดยมีรายละเอียดที่นำมาจากคัมภีร์ทางด้านศาสนา…ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นแบบอย่างของการผสมผสานศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมของประเทศในเอเชียใต้ บริเวณวัดโดยรอบมีพื้นที่สวน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน พักกายใจที่ดี และการนั่งสวดมนต์ศึกษาตลอดจนการนั่งสมาธิ ปฏิบัติฝึกฝนจิตใจ
ภายในได้รับการออกแบบตกแต่งงดงามด้วยศิลปะแกะสลักรูปปั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าอย่างยิ่งแก่การไปเยี่ยมชมหรือแสวงบุญ….
#KhamsumYulleyNamgyal Chorten #bhutan #ภูฏานพานพบสุข

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons