เที่ยวภูฏานคุ้มค่าราคาแพงหรือไม่?

นักท่องเที่ยวหลายคนคงเคยได้ยินมา ถึงเรื่องราคาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศภูฏานนั้นแสนแพง และอาจไม่คุ้มค่า สังเกตได้ว่าราคาต่อคืนนั้นอยู่ที่ราวๆ 200$ (ราวๆ 7000 กว่าบาท) และอาจสูงถึง 250$ ต่อคืน แต่ว่าราคาเหล่านี้ไม่ได้ถูกตั้งไว้สูงเกิน (overpriced) แต่อย่างใด หากแต่ถูกกำหนดไว้โดยกรมการท่องเที่ยวของประเทศภูฏาน ซึ่งได้ตั้งราคาไว้อย่างสมเหตุสมผลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ราคาที่ได้กำหนดไว้ ต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทจำเป็นต้องจัดหาให้ตามมาตรฐาน เช่น ยานพาหนะ ไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ อาหารและที่พักที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ค่าเข้าประเทศ ภาษีแก่รัฐ 65$ (ราวๆ 2300 บาท) ต่อคน ค่าพัฒนาการท่องเที่ยว และค่าวีซ่า ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้นที่นักท่องเที่ยวจะต้องจัดการด้วยตนเอง

2.ประเทศภูฏานไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง( backpacker ) จึงจำเป็นต้องมีไกด์และคำขออนุญาติจากบริษัทท่องเที่ยว เพื่อที่บริษัทจะได้จัดการเอกสารสำหรับคนเข้าประเทศอย่างถูกต้อง นักท่องเที่ยวต้องพึงคำนึงถึงว่า บริษัทท่องเที่ยวเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งซึ่งต้องผ่านงานเอกสารและการอนุมัติเกี่ยวกับทางรัฐของต่างประเทศ ไม่ใช่ธุรกิจอิสระที่สามารถต่อรองราคาได้หรือไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ

3.ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนและประชาชนมีความเป็นอนุรักษ์นิยมทั่วทั้งประเทศ จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างและประเพณีวัฒนธรรมยังคงสภาพเดิม จึงทำให้ประเทศนี้ควรค่าแก่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่นั้น ประเทศภูฐานเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่เป็น carbon negative นั่นก็คือผลิตคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าที่ประเทศซึมซับได้ เพราะภูฏานมีนโยบายรักษาป่าไม้และธรรมชาติให้ไม่น้อยกว่า 60% ของเนื้อที่ในประเทศ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น มาที่นี่เถอะครับ มาซึมซับวัฒนธรรมแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า ดินแดนแห่งธรรมชาติและความศรัทธา ประเทศภูฏาน

 

 

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons