รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวภูฏาน เรื่องน่ารู้ที่คุณควรรู้…ดินแดนมังกรสายฟ้า มนตราหิมาลายัน

ประเทศภูฏาน เป็นอีกหนึ่งดินแดนที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการไปสัมผัส เพราะที่นี่มีอารยธรรม วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่อันอบอุ่น ยิ่งมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าเที่ยวภูฏานได้เพียงประมาณปีละ 20,000 คน ก็ยิ่งทำให้ดินแดนแห่งนี้ยิ่งน่าค้นหาและน่าไปเยือนมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวประเทศภูฏาน รวบรวมข้อควรรู้และเกร็ดท่องเที่ยวภูฏานเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากกัน มาดูกันได้เลย ….                                                         

1. ภูฏาน (Bhutan) มีชื่อเรียกทางราชการว่า ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) มีพื้นที่ 38,394 ตารางกิโลเมตร (ขนาดใกล้เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน คือแคว้นทิเบตทางตอนเหนือ และประเทศอินเดียทางตอนใต้ ไม่มีทางออกทะเล 

2. ภูฏาน เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมาก เทียบได้กับ 7.5% ของไทย โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร 

3. ชาวภูฏานจะใช้ภาษาซองคา (Dzongkha) เป็นภาษาราชการ บางคนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดี

4. ชาวภูฏานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมหายาน นิกายกายุบปา (Kagyupa)                                                                                

5.การเดินทางไปเที่ยวประเทศภูฏาน นักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องทำวีซ่า ซึ่งจะต้องทำผ่านบริษัททัวร์ที่ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องกับรัฐบาลภูฏานเท่านั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน คือ Tourism Council of Bhutan (TCB) สามารถดูรายชื่อบริษัททัวร์ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์tourism.gov.bt                                                                                                                                                 

 6.การทำวีซ่าภูฏาน จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมตามที่บริษัททัวร์แนะนำ หนังสือเดินทางที่มีอายุวันเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางและแผ่นติดวีซ่าเหลืออย่างน้อย 2 หน้ารวมถึงสำเนาพาสปอร์ตสี สำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งประกันภัยนักท่องเที่ยวและชื่อผู้รับผลประโยชน์และส่งพาสปอร์ตตัวจริงก่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (กรุณานานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศมาแสดงด้วยถ้ามี)                                                                                                                                                                                                 

  7.ทั้งนี้การยื่นเรื่องทำวีซ่ากับตัวแทนการท่องเที่ยวอย่างบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการดำเนินวีซ่า เพราะทางบริษัททัวร์จะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนไปยังการท่องเที่ยวภูฏาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทางการท่องเที่ยวภูฏานกำหนดมา (บริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบก่อนการซื้อแพ็กเกจทัวร์)                                                                                                                                                           

  8. การเดินทางไปเที่ยวประเทศภูฏาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดินทางทางอากาศ โดยปัจจุบันมีเพียง 2 สายการบินเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บินลงที่สนามบินพาโร (Paro Airport) เมืองพาโร คือสายการบิน Drukair และสายการบิน Bhutan Airlines                                     

9.นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูฏานส่วนใหญ่จะมากับบริษัททัวร์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทางบริษัททัวร์จะจัดรถไว้สำหรับการท่องเที่ยวในภูฏานให้กับนักท่องเที่ยว จะเป็นรถแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคน                                                                                                                             

10. ช่วง High Season ของภูฏานจะอยู่ราว ๆ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ส่วนช่วงเดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นมาก ส่วนช่วง Low Season จะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เพราะในช่วงนี้จะเป็นฤดูฝน ท้องฟ้าหม่นหมอง บางเส้นทางหรือบางสถานที่ท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าเที่ยวชมได้ เพราะฝนตกหนักดินถล่ม บางวันอาจจะต้องยกเลิกเที่ยวบิน เพราะอากาศไม่เป็นใจ                                                                                                                                                                                   

11.ที่พักภูฏาน จะมีให้นักท่องเที่ยวเลือกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูหรา 5 ดาว, เกสต์เฮ้าส์ หรือโฮมสเตย์ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถปรึกษากับทางบริษัททัวร์ได้เลยโดยตรง                                                                                                                                     

12.อาหารภูฏาน คนภูฏานจะทานข้าวเป็นหลักเหมือนกับประเทศไทย แต่กับข้าวจะแตกต่าง เพราะจะมีเครื่องเทศและส่วนผสมที่ไม่เหมือนกับอาหารไทย                                                                                                                                                                                           

13. สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในภูฏาน อาทิ Tashichho Dzong, Taktsang Monastery, Paro Rinpung Dzong, Dochula Pass, Punakha Dzong, National Memorial Chorten, Trongsa Dzong เป็นต้น                                                                                             

 14. เทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวภูฏาน ก็คือเทศกาลระบำหน้ากากหรือเทศกาลเซซู (Tshechus) ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองสำคัญอย่างเมืองพาโร, เมืองทิมพู, เมืองพูนาคา ฯลฯ โดยจะจัดกันแค่ปีละครั้งเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลท่องเที่ยวในภูฏานได้ที่เว็บไซต์tourism.gov.bt                                                                                                                                                                       

15. เนื่องจากชาวภูฏานมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นในบางสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องแต่งกายให้สุภาพ อยู่ในอิริยาบถที่สำรวม เพื่อให้เกียรติแก่สถานที่                                                                                                                             

16. หากมีการเดินขึ้นเขาหรือที่สูง นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม เพราะอาจจะเป็นโรคแพ้ความกดดันอากาศในที่สูงได้

สิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวภูฎาน คือ

 1. เตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / ผ้าพันคอ
 2. ครีมทาผิว / ลิปมัน
 3. กรณีที่มีโรคประจำตัว ให้พกยาติดมาด้วย
 4. ยาแก้เมารถ (บางเส้นทาง มีทางคดเคี้ยว)
 5. กล้องถ่ายรูป
 6. รองเท้าผ้าใบที่สวมใส่สบายเหมาะสำหรับการเดินทางขึ้นเขา
 7. Passport

 การแต่งกาย

 • การสวมเสื้อผ้า ขอให้เป็นเสื้อเชิ๊ตแบบมีปก ในการเข้าซองหรือวัดของประเทศภูฏาน หากเป็นเสื้อคอกลม สามารถใส่ได้ แต่ต้องมีเสื้อแจ๊คเก็ตสวมทับหรือจะเป็นผ้าพันคอก็ได้
 • กางเกง เน้นเป็นกางเกงขายาว ไม่ใส่เหนือเข่า ระเบียบจะคล้ายกับการเข้าวัดพระแก้ว
 • รองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบเพราะสะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆ

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศภูฏาน จะเป็น ซอง หรือ ป้อมปราการ (ซองจะมีลามะ จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมาก) ซึ่งสมควรที่จะต้องแต่งกายสุภาพไม่สมควรสวมใส่กางเกงขาสั้น ควรสวมกางเกงขายาวที่รัดกุมและนั่งสะดวก

   17.กระเป๋าเดินทาง

 • กระเป๋านํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมสำหรับชั้นเดินทางประหยัด
 • กระเป๋านํ้าหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัมสำหรับชั้นเดินทางธุรกิจ
 • กระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

กฎข้อบังคับที่เข้มงวดของสายบินเพิ่มเติม คือ

 • ห้ามนำสัมภาระที่เป็นของเหลวทุกชนิด ติดตัวขึ้นเครื่องบิน (Carry-on luggage) เช่น เครื่องดื่มทุกชนิด,โลชั่นบำรุงผิว, แชมพู, เจลใส่ผม, ยาสีฟัน เป็นต้น แต่สามารถนำสิ่งของเหล่านี้บรรจุในกระเป๋าที่จะใส่ใต้ท้องเครื่องบินได้

หมายเหตุ *****ของใช้ดังกล่าวเบื้องต้น หากซื้อใน Duty free สามารถนำขึ้นเครื่องได้*****

 • บุหรี่ หากนำเข้าประเทศภูฏาน และเจ้าหน้าที่ตรวจพบเจอ ต้องเสียภาษี 100%
 • เหล้า คุณสามารถซื้อได้ ที่ Dute Free ของประเทศภูฏาน ราคาไม่แพง
 • อาหารเด็กและยาต่างๆ ที่เป็นของเหลว จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบก่อนนำขึ้นเครื่อง
 • โทรศัพท์มือถือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ปกติ แต่คุณจะต้องปิดมือถือก่อนขึ้นเครื่อง

ปรากฏภูมิประเทศ 3ลักษณะ

-เทือกเขาสูงตอนเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย

-ที่ลาดเชิงเขา พบตอนกลางของประเทศ

-ที่ราบ พบตอนใต้ของประเทศ มีแม่นํ้าพรหมบุตรพาดผ่าน     

                                                                                                                                                                                                          18.เวลาของภูฏาน จะช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

 

19.ปัจจุบัน ภูฏานเปิดรับนักท่องเที่ยวปีละ 20,000 คน โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูฏาน โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด                                                                                                                   

 20.ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อ ขายและสูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด                                                         

21.ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาซองก้า ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของภูฏาน ต่อมาได้กลายเป็นภาษาประจำชาติ                       

22.เครื่องแต่งกายประจำชาติ ผู้ชายเรียกว่า โก ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า คีร่า                                                                                      23.การปกครอง มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้การปกครองโดย พระเจ้าจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชวงศ์ดรุกยูล                                                                                                                                                                             

 23.เพลงชาติ ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1966 ในช่วงแรกของบทเพลงจะกล่าวไว้ว่า

“In the Kingdom of the Dragon , The Southern Land of Sandalwood, Long Live the King Who Directs the affairs of both state and religion….”                                                                                                                                                                             

 24.สกุลเงินของ ภูฎาน เรียกว่า เงินงุลตรัม (Ngultrum) 1 บาทเท่ากับ 1.4 NU เตรียมเฉพาะเงินไทยไปแลกที่โรงแรมได้ สามารถแลกคืนได้ถ้าใช้ไม่หมด                                                                                                                                                                                       

 25.สัตว์ประจำชาติ คือ ตัวทาคิน เป็นสัตว์ที่หาได้ยาก เพราะมีอยู่ที่ภูฏานเพียงแห่งเดียว และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์มักจะอาศัยอยู่กับฝูงในป่าโปร่ง บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลขึ้นไป ชอบกินไม้ไผ่เป็นอาหาร                                                                 

26.ต้นไม้และดอกไม้ประจำชาติ คือ ต้นไซปรัส นิยมปลูกกันตามวัด และ ดอกป็อปปี้สีฟ้า เป็นดอกไม้ป่าที่พบตามเขตภูเขาในภูฏาน                 

27.นํ้าประปา ไม่ควรที่จะดื่มนํ้าโดยตรงจากก๊อกเพราะไม่ค่อยสะอาด ขอแนะนำว่าควรซื้อนํ้าขวดมาดื่ม                                                       

28.กระแสไฟ ที่ใช้คือ 220 โวลท์ เป็นปลั๊กชนิด 3 ขา                                                                                                                           

29.อาหารประจำชาติ เป็นอาหารพื้นบ้านที่เรียบง่าย อาหารหลักเป็นทั้งข้าว บะหมี่ ข้าวโพด ยังนิยมเคี้ยวหมาก อาหารส่วนใหญ่ของภูฏานจะประกอบด้วย พริกสดกับซอสเนยต้มกับหัวไชเท้า มันหมูและหนังหมู ชาวภูฏานนิยมอาหารรสจัด เครื่องดื่มมักเป็นชาใส่นมหรือนํ้าตาล ในฤดูหนาวนิยมดื่มเหล้าหมักที่ผสมข้าวและไข่ ไม่นิยมสูบบูหรี่ นอกจากนั้นมีอาหารจากทิเบต เช่น ซาลาเปาไส้เนื้อ ชาใส่เนยและเกลือ และอาหารแบบเนปาลในภาคใต้ที่กินข้าวเป็นหลัก                                                                                                                                           

30.ภูฏานมีหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์ 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ                                       

31.ชาวภูฏานจะกราบพระอริยบุคคลสามครั้ง เช่นเดียวกับที่กราบพระพุทธรูป เวลาไปเที่ยววัด ห้ามพูดเสียงดัง และต้องถอดรองเท้าออกเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ ร่มและหมวกเป็นของต้องห้ามทั้งในวัดและซอง                                                                                   

32.บัตรเครดิตยังมีใช้กันน้อยมาก บัตรวีซ่ากับอเมริกันเอ็กเพรสนั้นมีร้านในทิมพูยอมรับอยู่ไม่กี่ร้าน                                                     

33. อินเตอร์เน็ต .ในโรงแรมมีบริการให้กับลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย                                                                                                 

34.โทรศัพท์สาธารณะในภูฎาน เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมที่ท่านพัก บางโรงแรมมีซิมจำหน่ายให้กับลูกค้า ในราคา 200 บาท คิดนาทีละ 7 Nu (นุลตรัม) จากภูฏาน โทรเข้ามาเมืองไทย ซึ่ง 1 บาทไทย เท่ากับ 1.4 นุลตรัมของประเทศภูฏาน

-หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์จะต้องหมุน 001 + 66 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการ

-หากจะโทรศัพท์จากประเทศไทยสู่ประเทศภูฎาน จะหมุน 001 + 975 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการ

 

35. ระบบไปรษณีย์ของภูฎานค่อนข้างช้า แต่เชื่อถือได้ จดหมายที่ส่งไปยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา คิดค่าส่ง 20 นุลตรัมเช่นกัน แต่ถ้าส่งไปอินเดีย เนปาล และในภูฎานเองจะคิดแค่ 5 นุลตรัมเท่านั้น โดยปกติแล้วจดหมายจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ถึง 10 วันในการส่งไปยุโรปและญี่ปุ่น แต่ถ้าเป็นอเมริกาและออสเตรเลียจะใช้เวลา 3 สัปดาห์ ส่วนการส่งพัสดุภัณฑ์นั้น (นํ้าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม) ควรส่งแบบลงทะเบียน ถ้าต้องการส่งด่วนก็สามารถใช้บริการของ DHL ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงทิมพู หรือจะใช้บริการ EMS ของสำนักงานไปรษณีย์กลางก็ได้เช่นกัน

36.  สิ่งของที่น่าซื้อของภูฏาน

 • ทักโซ (Thagzo) เป็นผ้าทอมือที่ชาวบ้านทำเองทุกขั้นตอน
 • แสตมป์ภูฏาน มีชื่อเสียงไปทั่วโลก หากสนใจแนะนำให้ไปแวะซื้อหาได้ที่ สำนักงานไปรษณีย์ในทิมพู
 • เครื่องประดับอัญมณีและเครื่องเงิน เช่นภาชนะใส่สุราที่ทำจากไม้ หุ้มด้วยเงินแล้วดุนลายประดับกับเชื่ยนหมาก ซึ่งประกอบด้วยกล่องชุดสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นกล่องใส่ใบพลูและกล่องใส่ลูกหมาก กับตลับใส่ปูนกลมๆ เล็กๆ อีกใบหนึ่ง
 • เครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆ งานเครื่องไม้ เช่นของตกแต่งผนังกําแพง และโต๊ะเล็กๆ ที่เรียกว่า โชดม หน้ากากมีทั้งหน้ากากหน้ามนุษย์ หน้าสัตว์ และหน้าเทพเจ้าที่ใช้ในระบำทางศาสนา เป็นต้น
 • เครื่องจักสานจากหวายและไม้ไผ่
 • แยม ชีส หรือ มันฝรั่ง

 

37.สถานที่ช้อปปิ้งในทิมพู

 • ร้านเอโธ เมโธ (Etho Metho) ตั้งอยู่ชั้นล่างของบริษัทนำเที่ยว เอโธ เมโธ ตรงข้ามกับโรงหนัง
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแฮนดิคราฟท์ เอ็มโพเรี่ยม (Handicraft Emporium) อยู่ถัดจากธนาคารขึ้นไป บนถนนสายหลักของเมือง
 • ร้านหนังสือห้องสมุดแห่งชาติ (National Library Bookshop) อยู่ตรงข้ามกับธนาคารบนถนนสายหลัก
 • ร้านหนังสือเพ็กกัง (Pekhang Bookshop) อยู่ด้านข้างของโรงหนัง
 • ร้านศิลปหัตถกรรม เปลจอร์คัง (Peljorkhang Handicraft) อยู่ตรงศูนย์การค้าใจการเมือง
 • ตลาดซันเดย์ (Sunday Market) จะอยู่ใกล้กับแม่นํ้า เปิดตอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 • ทเชอริง ดรอลการ์ (Trhering Drolkar) อยู่ตรงข้ามกับโรงหนัง และอาคารการท่องเที่ยวภูฏาน ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเมือง

38.ภูมิอากาศ เนื่องจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศแบบหนาวเทือกเขา

อากาศกลางวัน 25 – 15 องศาเซลเซียส กลางคืน 10 – 5 องศาเซลเซียส มี 4 ฤดู คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย
 • ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม
 • ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา
 • ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า โดยเฉพาะมกราคม อาจมีหิมะตก

 

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons