ทัวร์ภูฏาน 7 วัน 6 คืน BHUTAN VISTA SPECIAL TOUR

 7 วัน  6 คืน (BHUTAN VISTA SPECIAL TOUR)

ราคาต่อคน :  76,300 บาท (HIGH SEASON)  66,950 บาท (LOW SEASON)

วันที่ 1: ถึงสนามบินเมืองพาโร เดินทางเข้าเมืองทิมพู

เที่ยวชม:รอบเมืองทิมพู .ดูทาคินสัตว์ประจำชาติ, สักการะพระศรีศากยมุนีย์ที่บุดดาพอยน์ ,ชมความสวยงามพระราชวัง”ทาชิโชซอง” , ชมตลาดสดกลางแจ้ง ศูนย์แสดงสินค้าและหัถกรรม งานหัตถศิลป์

พักโรงแรมในเมืองทิมพู (รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น)

วันที่ 2: เที่ยวเมืองทืมพู เดินทางไปเมืองพูนาคา

จุดชมวิวทัศนียภาพสวยงาม ดอร์ชูล่า Dorchula  , ไฮไลท์ทริป ‘พูนาคาซอง”

นั่งรถ: 3 ชั่วโมง 70 กิโลเมตร

พักโรงแรมในเมืองพูนาคา (รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

วันที่ 3: เที่ยวเมืองพูนาคา

ชมวัดกังเตงหุบเขากังเตย์คือหนึ่งในหุบเขาที่น่าทึ่งที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย

พักโรงแรมในเมืองพูนาคา (รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

วันที่ 4: เที่ยวเมืองพูนาคา เดินทางไปเมืองทิมพู

จุดชมวิวทัศนียภาพสวยงาม ดอร์ชูล่า Dorchula , ไฮไลท์ทริปนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปของตัวเองลงบนแสตมป์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งชาติภูฏาน, ชมโรงเรียนศิลปะ ภาพวาดอันน่าสนใจ

พักโรงแรมในเมืองทิมพู (รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

วันที่ 5: เที่ยวเมืองทิมพู เดินทางไปเมืองพาโร

ชมป้อมปราการอัญมณี

พักโรงแรมในเมืองพาโร (รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

วันที่ 6: เที่ยวเมืองพาโร

เดินทางขึ้นเขา”ทั๊กซัง”วัดรังเสือ ไทเกอร์เนส

พักโรงแรมในเมืองพาโร (รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

วันที่ 7: เดินทางกลับสนามบินเมืองพาโร (รับประทานอาหารเช้า)

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons