ทัวร์ภูฏาน 6 วัน 5 คืน HIMILAYAN TOUR

HIMILAYAN TOUR 6 Day 5 Night 

ราคาต่อคน :  69,500 บาท (HIGH SEASON)  61,900 บาท (LOW SEASON)

วันที่ 1: กรุงเทพ – พาโร – ทิมพู (Bangkok – Paro – Thimphu)

เที่ยวชม: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ–ทิมพู-เมมโมเรียลโชเตน-ตลาดเกษตกรร้อยปี

พักโรงแรม THIMPHU TOWER หรือเทียบเท่า

วันที่ 2: ทิมพู (Thimphu)

เที่ยวชม: ศูนย์ทอผ้าภูฏาน-บุดดาพ้อย-สวนสัตว์ทาคิน-ตลาดหัตถกรรมท้องถิ่น-ทาชิโชซองหรือทิมพูซอง

พักโรงแรม THIMPHU TOWER หรือเทียบเท่า

วันที่ 3: ทิมพู – พูนาคา (Thimphu – Punakha)

เที่ยวชม: ดอร์ชูลา-วัดชิมิลาคัง–พูนาคาซอง-สะพานแขวน-วัดแม่ชี Sangchhen Dorji Lhuendrup

พักโรงแรม LOBESA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4: พูนาคา – พาโร (Punakha – Paro)

เที่ยวชม: ซิมโตคาซอง-วัดตัมชู-พาโรซอง-ตลาดพาโร

พักโรงแรม TASHI NAMGAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5: พาโร – ทักซัง (Paro – Taktshang)

เที่ยวชม: วัดทักซัง-ดรุ๊กเยลซอง-วัดคิชู- Farm House

พักโรงแรม TASHI NAMGAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6:  กรุเทพ – พาโร (Bangkok – Paro)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> DOWNLOAD

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons