ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน INSIGHT BHUTAN TOUR

INSIGHT BHUTAN TOUR 4 DAY  3 NIGHT 

ราคาต่อคน:  56,900 บาท ( HIGH SEASON)  52,000 บาท (LOW SEASON)

วันที่ 1: กรุงเทพ-พาโร-ทิมพู (Bangkok-Paro-Thimphu)

เที่ยวชม: พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ-พาโรริงปุงซอง-จุดชมวิวแม่น้ำ CHUZOM-ทิมพูซองหรือทาชิโชซอง

พักโรงแรม Tashi Yoedling Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2: ทิมพู-พูนาคา

เที่ยวชม: เมมโมเรียลโชเตน-บุดดาพ้อย-สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน-ดอร์ชูลา–พูนาคาซอง-สะพานแขวนพูนาคา

พักโรงแรม Tashi Yoedling Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:พาโร-ทักซัง (Paro-Taktshang)

วัดทักซัง–วัดคิชู-ตลาดเมืองพาโร-Home Stay

พักโรงแรม TASHI NAMGAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4:  เดินทางกลับสนามบินเมืองพาโร-กรุงเทพ (Paro-Bangkok)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> DOWNLOAD

 

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons