เมืองบุมทัง (Bumthang)

เมืองบุมทัง (Bumthang) จุดกำเนิดพุทธศาสนาในภูฏาน

บุมทัง แปลว่า ที่ราบรูปบุมปา (คือแจกันใส่น้ำรูปไข่มีผิวมันวาว) บุมทังมีพื้นที่ไม่มากนัก แต่บุมทังก็มีวัดสำคัญอยุ่มากกว่าที่อื่นในภูฏาน ปัจจุบันมีฐานเป็นเขตปกครองโดยมีศูนย์กลางการบริหารปกครองอยู่ที่จาการ์ บุมทัง ประกอบด้วยหุบเขา 4 แห่ง ได้แก่ ซูเมะ โชโกร์ ตัง และอูรา ซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลระหว่าง 2,600-4,000 เมตร โดยที่หุบเขาตังกับอูราเป็นเขตเลี้ยงปศุสัตว์ ในขณะที่หุบเขาโชโกร์กับชูเมะเป็นพื้นที่กสิกรรม หุบเขาทั้งสี่ของบุมทังเป็นหุบเขากว้างและเปิดโล่ง บุมทังจึงเป็นภูมิภาคที่เหมาะจะมาเดินเท้าท่องชมธรรมชาติแบบสบายๆ

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองบุมทัง (Bumthang) 

 

 

ขอบคุณรูปภาพ TCB BHUTAN

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons