เมืองทิมพู (Thimpu)

เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงของภูฏาน เป็นที่ตั้งอขงศูนย์กลางการบริหารงาน ราชการ การเมือง และ เศรษฐกิจ มีประชากรประมาณ 1 แสนคน

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองทิมพู (Thimpu)

ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong)

National Memorial Chorten

เทศกาลระบำหน้ากากทิมพู เซชู (Thimphu Tshechu)

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons