เมืองพาโร ( Paro )

เมืองพาโร (Paro)  ต้นกำเนิดของชาวภูฏาน อยู่ทางตะวันตกของ ภูฏาน ห่างจากเมืองหลวงทิมพู ประมาณ 53 กิโลเมตร มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และกาลเวลา พาโร ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและสวยที่สุดในภูฏาน พาโร  เป็นถิ่นเดิมของชาวภูฏานมาตั้งแต่แรกสร้างอาณาจักร พาโรจึงมีประชากรที่เป็นชาวภูฏานดั้งเดิมอาศัยอยู่มากที่สุด นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงภูฏานครั้งแรกไม่ว่าจะเข้ามาทางอากาศหรือทางบก จะประทับใจกับทิวทัศน์ของเมืองพาโรมากที่สุด ภาพของทุ่งนาเขียวขจี ป่าสนเต็มภูเขา ตัดกับสีขาวของกำแพงและซอง เมืองพาโรทำให้เมืองเล็ก ๆ ที่งามสงบและธรรมชาติแสนงามเหมือนภาพในฝัน เป็นภาพแรกของภูฏานที่จะจารึกอยู่ในความทรงจำของผู้พบเห็นตลอดไป
 พาโรอยู่ห่างจากเมืองทิมพู 53 กิโลเมตร ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้คือประวัติศาสตร์ทั้งหมดของภูฏานนั่นเอง แม่น้ำสำคัญในภาคตะวันตกของประเทศมีอยู่ด้วยกันสามสาย คือแม่น้ำตอสา อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ แม่น้ำวัง อยู่ทางตะวันตก และแม่น้ำพูนาซอง อยู่ทางตะวันออก แม่น้ำเหล่านี้นำความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่เพาะปลูกของพาโรที่มีเทือกเขาดำทะมึน (Black Mountains) เป็นฉากหลัง

 ประวัติศาสตร์ของเมืองพาโร ศตวรรษที่ 18 – 19 เมื่อเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวงของภูฏาน คณะผู้บริหารปกครองประเทศได้มาตั้งทำเนียบรัฐบาลบริหารกิจการบ้านเมืองอยู่ที่เมืองพาโรซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม การค้าขาย และเป็นศูนย์กลางการเมืองของภูฏานในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีการสร้างถนนหนทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าจากทิเบตและจากเมืองต่าง ๆ เข้ามาขายคนภูฏาน ทุกเส้นทางจะต้องผ่านพาโร เมืองพาโร เมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันสง่างาม อยู่ริมแม่น้ำพาโร ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขาจูมอนฮารี เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาในระดับความสูงกว่าน้ำทะเล 2,280 เมตร ใจกลางเมืองซึ่งมีการก่อสร้างเมืองใหม่กันอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2527 ทำให้สองข้างถนนเต็มไปด้วยโรงแรมร้านค้าและร้านอาหาร จัตุรัสกลางเมืองปลูกหญ้าเขียวขจี เมืองพาโรมีสถาบันฝึกอบรมครูเป็นแห่งที่สองของภูฏาน

 สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพาโร

วัดทักซัง (Taktshang Monastery)

พาโร รินปุงซอง (Paro Rinpung Dzong)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) 

วัดคิชูลาคัง (Kichu Lhakhang)

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons